неделя, 18 юни 2017 г.

Десислава Иванчева защитава хората от "Младост" (ДОКУМЕНТ)

Кметът на район "Младост" - Десислава Иванчева за пореден път доказа, че защитава интересите на хората от квартала. Тя продължава да се бори с криминалното строителство в района. Ето и доказателства за това:
Писмо от кмета на СО – Район „Младост” Десислава Иванчева до Гл. архитект на София арх. Здравко Здравков относно проект за Работен устройствен план за УПИ VI-437, УПИ VII-438,439,448,449 и УПИ VIII- 440,441,442,450, кв.1а, местност „Младост 2“. Писмото е придружено с възражение от кмета на СО – Район „Младост” с мотиви:

1- За поземлен имот с идентификатор 68134.4091.437, който е предмет на разработката, е образувана прокурорска проверка по съмнение за незаконна реституция, поради което следва административната процедура да бъде спряна до приключване на прокурорската проверка;

2- Планът не предвижда пешеходен достъп /алея/ до парк „Въртопа“, което създава невъзможност жителите на района да използват парка;

3- В имотите, предмет на плана, има съществуваща дървесна растителност, която ще бъде унищожена при бъдещо строителство.
Няма коментари:

Публикуване на коментар