четвъртък, 3 май 2018 г.

Време е за малко истини...

Предвид яростните нападки на Кристияна Тодорова, Георги Пичуров и други представители на Нормална държава, че г-жа Иванчева предала каузата при блок 70 се налага да кажем каква е истината.


Всъщност при бл. 70 няма една, а цели пет реституции.