четвъртък, 26 октомври 2017 г.

Готви се тайно, на тъмно, за пореден път, нов закон

Готви се тайно, на тъмно, за пореден път, нов закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община, който много пряко и фрапиращо касае жителите на Младост.

Проект на скандалния закон е входиран за разглеждане от група народни преставители от ГЕРБ на 4 октомври 2017г. Разбира се жителите на Младост и районната администрация не са уведомени по никакъв начин, въпреки, че в мотивите към закона се твърди, че той е съгласуван с кметовете на райони в Столична община. 

Това не е съвпада с истината, поне за Район „Младост“. Проектозаконът не е изпращан и никой не е уведомяван, че се изработва такъв. В Район „Младост“ информацията за готвените промени в законодателството достигна от медиите, а с проекта на ЗИДЗУЗСО се запознахме от електронната страница на Народното събрание. Господа народни представители, имаме следните въпроси към Вас: 

📌Питаме – това поредният таен закон ли е, обслужващ инвеститорски и олигархически интереси? 

 📌Питаме - кой си го е „поръчал“? Ние не сме статисти, господа народни представители, особено когато „вашите“ закони касаят нашия живот и ежедневие. 

 📌Питаме – спомняте ли си защо сте в парламента? Ние сме ви избрали да ни представлявате, но не и да решавате вместо нас, нашето бъдеще. 

 📌Питаме – защо няма направена и приложена екологична оценка на новите промени, които се предлагат в новия законопроект от Здравков и депутатите от ГЕРБ? 

📌Питаме – кой от вас дойде да направи обществено обсъждане и да попита жителите на Младост как ще повлияе това на качеството на живота им в района, как ще си стигат до домовете и до работните места, за да изкарват пари за Вас, да си плащат данъците, а вие да си получавате заплатите от тях? 

📌Питаме – някой от вас помисли ли въобще за жителите на София, кошмарния трафик и как ще се придвижваме по Цариградско шосе, където сте планирали да е новото безразборно строителство, в час пик, когато и в момента колоната „пъпли“. 

📌Питаме – територията, която сте избрали за строителство на небостъргачи, включва в голямата си част комплексът на БАН. За приватизация и небостъргачи ли сте го предвидили? Искрено сме озадачени от неглижирането на районната администрация и на жителите на района от страна на вносителите – група народни представители от ГЕРБ, както и от страна на ръководството на Столична община. 

Ако се приеме този закон, той съществено ще засегне територията на района, тъй като предвижда зона за много високо строителство – между бул. „Александър Малинов“, бул. "Христофор Колумб", бул. "проф. Цветан Лазаров", ул. Обиколна, граница на район "Младост", р. Искър, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Обреща“, бул. „Самоковско шосе“, бул. „Андрей Сахаров“, ул. „Ресен“, ул. „Анна Ахматова“ . Почти 80% от тази зона е разположена на територията на район "Младост". Според предложението, в тази зона няма да има ограничения във височината, плътността и интензивността на застрояване и няма да има изискване за минимална озеленена площ. Ето и възраженията ми като кмет на пряко засегнатия от новия проектозакон, Район „Младост“, който внесохме на 26.10.17г. в парламента (вх.номер КРП-722-00-7): 

Внесеният проект на ЗИДЗУЗСО има сгрешена насока и ред други недостатъци. Най-важното е, че променя трайно условията за развитие на града, определени с Общия устройствен план на Столична община, без да е спазена процедурата за негово изменение, която изисква провеждане на обществени обсъждания във всички двадесет и четири района на общината и ред други консултации и спазване на екологичното законодателство. 

Като кмет на Район „Младост“ настоявам, преди разглеждането му от народните представители в председателстваната от Вас комисия да бъде съобразен с финалните резултати по "Визия за София", които се очаква да бъдат приети от СОС през есента на 2018 г. След това Законопроектът да бъде подложен на обществени обсъждания съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и на необходимите екологични преценки. 

Настоявам, също така, към проекта да се изработят и осъдят симулации на бъдещия трафик и да се изясни развитието на останалата инфраструктура. Категоричното желание на жителите на района е да се запазят съществуващите в момента озеленени площи и по възможност да се осигурят и облагородят нови, което да залегне в проекта.“

Десислава Иванчева, кмет на район "Младост"

Няма коментари:

Публикуване на коментар